praktika 2018-19

termine praktika

 

Praktikum

      

Klasse

        

Termine

 
Kunstreise Florenz   10a   27.08. - 31.08.2018  
Kunstreise Florenz   10b   03.09. - 07.09.2018  
Kunstreise Florenz   10c   10.09. - 14.09.2018  
Betriebspraktikum   10abc   15.10. - 02.11.2018  
Sozialpraktikum   12abc   22.10. - 02.11.2018  
Chorreise / Musikworkshops
  10-13   18.03. - 22.03.2019  
Arbeitswoche   10-13   15.04. - 18.04.2019  
Vokalensemblereise   10-13   15.04. - 18.04.2019  
Orchesterreise   10-13   06.05. - 10.05.2019  
Praktika 11. Klassen   11abc   03.06. - 21.06.2019  
Feldmesspraktikum   10a   03.06. - 08.06.2019  
Feldmesspraktikum   10b   11.06. - 15.06.2019  
Feldmesspraktikum   10c   17.06. - 22.06.2019