praktika 2019-20

termine praktika

Praktikum

      

Klasse

        

Termine

 
Kunstreise Florenz   10a   26.08. - 30.08.2019  
Kunstreise Florenz   10b   02.09. - 06.09.2019  
Kunstreise Florenz   10c   09.09. - 13.09.2019  
Kunstreise Florenz   10d   16.09. - 20.09.2019  
Betriebspraktikum   10abcd   14.10. - 01.11.2019  
Sozialpraktikum   12abc   21.10. - 01.11.2019  
Chorreise/Musikworkshops   10-13   16.03. - 20.03.2020  
Arbeitswoche 2020   10-13   27.04. - 30.04.2020  
Orchesterreise   10-13   04.05. - 08.05.2020  
Praktika 11. Klassen   11abc   08.06. - 20.06.2020  
Feldmesspraktikum   10a   01.06. - 05.06.2020  
Feldmesspraktikum   10d   08.06. - 12.06.2020  
Feldmesspraktikum   10b   15.06. - 19.06.2020  
Feldmesspraktikum   10c   22.06. - 26.06.2020