praktika 2017-18

termine praktika

 

Praktikum

      

Klasse

        

Termine

 
Kunstreise Florenz   10a   28.08. - 01.09.2017  
Kunstreise Florenz   10b   04.09. - 08.09.2017  
Kunstreise Florenz   10c   11.09. - 15.09.2017  
Betriebspraktikum   10abc   16.10. - 03.11.2017  
Sozialpraktikum   12abc   23.10. - 03.11.2017  
Chorreise / Musikworkshops
  10-13   19.03. - 23.03.2018  
Arbeitswoche   10-13   16.04. - 20.04.2018  
Vokalensemblereise   10-13   16.04. - 20.04.2018  
Sprachaufenthalt Toulouse   12-13   16.04. - 20.04.2018  
Orchesterreise   10-13   07.05. - 11.05.2018  
Praktika 11. Klassen   11abc   04.06. - 22.06.2018  
Feldmesspraktikum   10a   04.06. - 09.06.2018  
Feldmesspraktikum   10b   11.06. - 16.06.2018  
Feldmesspraktikum   10c   18.06. - 23.06.2018