praktika 2016-17

termine praktika

 

Praktikum

      

Klasse

        

Termine

 
Orchesterreise   10-13   08.05. - 12.05.2017  
Praktika 11. Klassen   11abc   06.06. - 23.06.2017   
Feldmesspraktikum   10a   06.06. - 10.06.2017  
Feldmesspraktikum   10b   12.06. - 17.06.2017  
Feldmesspraktikum   10c   19.06. - 24.06.2017  
Kunstreise Florenz   10a   28.08. - 01.09.2017  
Kunstreise Florenz   10b   04.09. - 08.09.2017  
Kunstreise Florenz   10c   11.09. - 15.09.2017  
Betriebspraktikum   10abc   16.10. - 03.11.2017  
Sozialpraktikum   12abc   23.10. - 03.11.2017  
Chorreise / Musikworkshops
  10-13   19.03. - 23.03.2018  
Arbeitswoche   10-13   16.04. - 20.04.2018  
Vokalensemblereise   10-13   16.04. - 20.04.2018  
Sprachaufenthalt Toulouse   12-13   16.04. - 20.04.2018  
Orchesterreise   10-13   07.05. - 11.05.2018